شوتینگ

شوتینگ چیست ؟

در گذشته سیستم های شوتینگ زباله  فاقد سیستم شستشو جهت پاکیزه

نمودن، عایق صداجهت جلوگیری از تولید صدا هنگام پرتاب زباله  و تهویه بوی اتاقک

زباله بودند  که از اصلی ترین معایب سیستم شوتینگ زباله بشمار می آید.

در سیستمهای شوتینگ زباله جدید این معایب رفع شده است . امروزه سیستم

های شوتینگ زباله با انواع مختلفی همچون جداکننده زباله در مبدا ، کامپکتور یا

همان فشرده ساز ، وروشهای نوین تولید و نصب می گردد.

 

شوتینگ

سیستم شوت زباله مزایایی نیز دارد که به مواردی از آنها اشاره می کنیم :

1- با سیستم شوت زباله زباله توسط کانالی که از بالاترین طبقه به پایین ترین

طبقه در ساختمان کشیده می شود زباله هدایت شده و بصورت مستقیم درون

سطل زباله قرار می گیرد.از این رو موجب پاکیزگی دائم راهرو ، راه پله ، آسانسور

و… از شیرابه و بقایای زباله می گردد.

 

شوتینگ

2-با وجود این سیستم رفت و امد های مکرر جهت بیرون بردن زباله حذف میگردد

در نتیجه صرفه جویی در مصرف آسانسور و انرژی را به همراه خواهد داشت.

3-این سیستم آسایش را برای ساکنین ساختمان به ارمغان می آورد پس وجود

سیستم شوت زباله یک مزیت در ساختمان های چند مرتبه محسوب می گردد.